Friday, March 30, 2018

Siri Vennela #Take-7


Take:7

ఆ అమ్మాయి ఇలా డొనేషన్ మనీ జమ చేసుకుని ఎంతో హ్యాపీగ సాయంత్రం తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళేసరికి ఇంట్లో తన సిస్టర్(అపర్ణ) ఒక్కతే ఓ మూలకు పడుకుని వుంటుంది అపుడు తనను లేపి


అమ్మాయి: తన చెల్లెలితో...
అప్పు ఏమైందే ఇలా మూలకు పడుకొని వున్నావు అమ్మ, నాన్న ఏరి? 

చెల్లెలు(అపర్ణ): ఏడుస్తూ....
అక్క... నాన్నకు హఠాత్తుగా ఏమైందో ఏమో ఒక్క సరిగా నాన్న ఆరోగ్యం బాగా క్షిణించే సరికి అమ్మ నాన్నను హాస్పిటల్ కు తీసుకెళ్ళింది తన చేతిలో చిల్లి గవ్వ కూడ మరి హాస్పిటల్ లో ఎలా చూపిస్తుందో ఏమో ఊ... ఊఊ...(అని బాగ ఏడుస్తుంది)

అమ్మాయి: మొహం చిన్నగ చేసుకుని
నువ్వు ఎడవకే... నేను వచ్చానుగ నా దగ్గర కొన్ని డబ్బులు ఉన్నాయి పద మనం కుడ హాస్పిటల్ కు వెళదాం
మరి అమ్మ  నాన్నను ఏ హాస్పిటల్ కు తీసుకెళ్లిందో తెలుసా

అపర్ణ:  ఎప్పటికి తీసుకెళ్లే హాస్పిటలే ఎర్రగడ్డ లోని ముల్టి స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ....

అమ్మాయి వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ నాన్నను (తన భర్త ను) హాస్పిటల్ లో join చేసేస్తుంది డాక్టర్స్ తన భర్త ను I.C.U లో పెడతారు డాక్టర్స్ అతడికి ఆక్సిజన్ ఎక్కించి అలాగే కొన్ని సిరంజీలు ఎక్కించేసి కొన్ని  టెస్టులు చేసాక ఆ మెడికల్ రిపోర్ట్ తో పేషంట్ పెళ్ళాం(జానకి) దగ్గరికి వస్తారు.

పేషంట్ పెళ్ళాం(జానకి): డాక్టర్... ఇపుడు నా భర్త ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది? ఇపుడు మా ఆయన బాగానే వున్నాడు గా( బాధతో...)

డాక్టర్స్: చూడమ్మ మేము ఆయనకు అన్ని టెస్టులు చేసాక తెలిసింది ఏమిటంటే ఇపుడు మీ భర్త హెల్త్ కండిషన్ చాలా సీరియస్ గా వుంది అతని బాడీ లో బ్లడ్ సర్క్యూలేషన్ సరిగా జరగడం లేదు దాని వల్ల అతని గుండె కు కావలసిన రక్తం అందడం లేదు, మెల్ల మెల్ల గా అతని రెండు కిడ్నీలు కూడ దెబ్బతింటున్నాయి. ఏమి చేసిన ఎంత చేసిన అతను ఇంకో 10 రోజులు కంటే ఎక్కువగా బ్రతకలేడు అది కూడ అతడ్ని ఇక్కడే వుంచి మేము చెప్పిన ట్రీట్మెంట్ చేయిస్తేనే ఓ 10 రోజులు బ్రతకడానికి అవకాశం వుంది ఆ పదిరోజులకు అతనికి దాదాపు 3 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు అవుతాయి so ఇక మీరే ఆలొచించుకోండి మీ భర్త ను ఇక్కడే ఉంచుతార లేక ఇంటికి తీసుకెళ్తారా అది మీ ఇష్టం...

జానకి: ఇలా డాక్టర్స్ చెప్పింది వినగానే ఆమె గుండె ఆగినంత పని అవుతుంది బాగా ఏడుస్తూ... డాక్టర్స్ తో....
నాకు ఎం చేయాలో తోచడం లేదు సారు... నాకు ఆలోచించుకోవడానికి కొంచెం టైం ఇవ్వండి( అంటూ ఏడుస్తూ రెండు చేతి వేళ్ళు కలుపుకుని మెల్లగ కిందకు పడిపోతుంది.

డాక్టర్: చూడమ్మ మేము చేయాల్సిందంత చేశాం ఇంతకు మించి మా చేతుల్లో ఏమి లేదు మీరు బాగా ఆలోచించుకుని సాయంత్రం కల్ల మాకు ఎదో ఒకటి చెప్పండి.
(డాక్టర్ ఆమెతో ఇలా చెప్పేసి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు ఆమె I.C.U లో వున్న తన భర్త దగ్గరికి వెళ్లి తన భర్త కాళ్ళను మెల్లగ ముట్టుకుంటుంది అపుడు తన భర్త కళ్ళు తెరుచుకుని ఆమెతో...)


భర్త(రామయ్య): దగ్గుతూ.. ఏమైందే జానకి... ఇలా అయిపోయావు ఇంతకు ఏమైందంట నాకు డాక్టర్స్ ఏమైనా చెప్పారా

జానకి: (మొహం మీద ఓ చేయి వేసుకుని ఏడుస్తూ..) మీరు 10 రోజులకంటే ఎక్కువ బ్రతకరంట, ఆ 10 రోజులు కూడ మీరు బ్రతికి వుండాలంటే దాదాపు 3 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుందట. ఇప్పటికే మీకోసం చాలా అప్పు చేసేసాను ఇపుడు ఒకే సారి అంత డబ్బు ఎక్కడి నుంచి తీసుకోరావాలో అర్థం కావడం లేదు.
( ఇలా అంటూ తన భర్త కాళ్ళు గట్టిగా పట్టుకుని ఏడుస్తుంది పక్కనే తన ఇద్దరు కూతుళ్లు వచ్చి ఈ మాట విని బాగా ఏడవడం మొదలెట్టేస్తారు. వాళ్ళ నాన్నను గట్టిగ పట్టుకొని ఏడుస్తుంటారు.)

జానకి:  తన కుతుళ్ళతో...
ఎంత ఏడ్చినా ఇపుడు ఏమి ప్రయోజనం లేదే డాక్టర్స్ కూడ ఇంతకు మించి ఇక ఏమి చేయలేమని చేతులెత్తేశారు 10 రోజులకు 3 లక్షలు ఖర్చు అవుతాయంట అంత డబ్బు మన దగ్గర లేదు అందుకే ఇక మీ నాన్న ను మనతోనే ఇంటికి తీసుకెళదాము కనీసం మీ నాన్న బ్రతికినన్ని రోజులన్న మనతో ఉన్నట్టుంటుంది. అది విని కడుపుతో ఉన్న అమ్మాయి తన తల్లితో...

అమ్మాయి: లేదమ్మ నాన్న ను ఇక్కడే వుండని మనము ఇక్కడే వుందాం,నాన్న తప్పక కొలుకుంటాడు నాన్న ఆరోగ్యం బాగు అయ్యాక అపుడు మన ఇంటికి తీసుకెళదాం. మీరు ఈ రాత్రి కి నాన్న ను ఇక్కడే ఉంచేలా డాక్టర్స్ తో మాట్లాడి ఒప్పించండి నేను పొద్దునకల్ల ఎలాగైన చేసి 3 లక్షల రూపాయలు తీసుకొస్తాను.

జానకి: నికేమైన పిచ్చా...ఈ ఒక్క రాత్రిలో అంత డబ్బు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తావే ఇప్పటికే నీ వల్ల చాలా అవమానాలు పడ్డాం, మళ్ళీ నువ్వు చేయరాని తప్పు ఏదైనా చేస్తే నిన్ను భరించే ఓపిక మాకు లేదమ్మ, నీ డబ్బు వద్దు ఏమి వద్దు నీకో దండం.

అమ్మాయి: లేదు, నాన్న ఇక్కడే వుండాలి నా మాట కాదని నాన్నను ఇక్కడి నుంచి తీసుకెళ్లావో నేను చచ్చినంత ఒట్టే..
(ఇలా చెప్పేసి  ఏడుస్తూ ఆ అమ్మాయి బయటికి వెళిపోతుంది)

జానకి: ఇది మనల్ని సర్వ నాశనం చేసేంత వరకు మనల్ని వదిలేలా లేదు ఖర్మ ఖర్మ దిన్ని కని చాలా పెద్ద తప్పే చేసేసాను.
జానకి తన చిన్న కూతురితో....

జానకి: అప్పు.. నువు ఇంటికెళ్లి కాస్త అన్నం, రొట్టెలు చేసుకుని తీసుకోరామ్మ మనమందరం కలిసి ఇక్కడే భోంచేద్దాము

అపర్ణ: సరే అమ్మ (తను ఇంటికి వెళ్లిపోతుంది.)

భర్త(రామయ్య): జానకి నన్ను క్షమించవే నేను మీ అందరిని కష్టాల పాలు చేస్తున్న, నా మూలంగా బోలెడంత అప్పు చేసుకున్నారు ఇద్దరు అమ్మాయిల జీవితాలు ఇంకెల బాగుపడతాయో ఏమిటో మిమ్మల్ని ఇంతగ కష్టపెట్టె బదులు నేను చచ్చిపోయిన బాగుండేది కానీ ఈ చావుకు కూడ నేనంటే ఇష్టం లేనట్టుంది అందుకే నాతో ఇలా ఆడుకుంటుంది.

జానకి: కన్నీళ్లు తుడుచుకుంటూ భర్తతో ఇలా...
నిజమేనండి  మీ వల్ల చాలా అప్పు చేయాల్సొచ్చింది, ఈ కుటుంబం మీ వల్ల చాల కష్టాల్లోకి కూరుకుపోయింది ఇంతకు మించి మిమ్మల్ని భరించడం మా ఎవరివల్ల కాదు, మీరు చెప్పినట్టుగా ఇక దీనికి ఒకటే మార్గం వుంది.

రామయ్య: ఏమిటే మరి ఆ మార్గం

జానకి: మీ చావు... ఇక మేము ఏ కొంచం కష్టాల నుంచైనా, అప్పుల నుంచైన బయటపడాలనుకున్న మీ చావు ఒకటే మార్గం

రామయ్య: ఎం మాట్లాడుతున్నావే అయిన నేను బ్రతికుండగా అదెలా సాధ్యమే?

జానకి: మీరు కాసేపు ఓర్చుకుంటే సాధ్యమేనండి, ఇదిగో ఈ మెత్తను మీ మూతి పై కాసేపు గట్టిగ ఒత్తి పట్టుకుంటాను మీరు కొంచెం సేపు తట్టుకుంటే చాలు సులువుగా మీరు ఈ నరకం నుండి బయట పడిపోతారు, మీ ఊపిరి కూడ అంతే సులువుగ ఆగిపోతుంది

రామయ్య: ఏం మాట్లాడుతున్నావో అసలు నికేమైన అర్థం అవుతుందా నేను నీకు తాళి కట్టిన భర్తనే నా గురించి ఇలాంటి ఆలోచన ఎలా వచ్చింది నీకు

జానకి: భర్త కష్టాలు పంచుకునే వాడు కావాలి కానీ కష్టాలు మరింత పెంచే వాడు కాకూడదండి నన్ను క్షమించండి అంటు...
పక్కనే ఉన్న మెత్తను ను తీసుకుని తన మొగుడి ఊపిరి ఆడకుండ గట్టిగ మూతిపై ఆ మెత్తను ఒత్తి పట్టుకుంటుంది తన భర్త రెండు కాళ్ళు విల విల లాడిస్తూ తన ప్రాణాలు అక్కడే వదిలేస్తాడు పెళ్ళాం ఇక గట్టిగ ఏడవడం మొదలు పెట్టేస్తుంది ఆ శబ్దం విని డాక్టర్స్ అక్కడికి వచ్చి తన భర్తను చెక్ చేసి అతను చనిపోయాడు అని నిర్ధారించి వెళ్ళిపోతారు. అప్పటికే అపర్ణ ఇంటి నుంచి వంటచేసుకుని వచ్చి తన తల్లి సొంత తండ్రి ప్రాణాలు తీసుకోడవడం చూసిన ఇక తప్పని పరిస్థితుల్లో ఏమి చేయలేక ఆ బాధను తనలోనే మింగేసుకుంటుంది.

ఆ తర్వాత తన భర్త శవాన్ని తన కూతురితో కలిసి ఇంటికి తీసుకొచ్చేస్తుంది అప్పటికే బాగా చీకటి పడి వుంటుంది So ఆ మరుసటి రోజు తెల్లారగానే ఇద్దరు పోలీసులు వాళ్ళ ఇంటికి వస్తారు.
తన భర్త శవం పక్కనే  కూర్చుని ఉన్న జానకి అది చూసి పోలీసులతో...

జానకి: ఏమైంది సారు మీరు ఇలా ఉదయాన్నే మా ఇంటికి వచ్చారు

పోలీసులు: చూదండమ్మ మీ కూతురు నిన్న రాత్రి నెక్లెస్ రోడ్ దగ్గర ఓ వ్యక్తి తో వ్యభిచారం చేయడానికి కి  ప్రయత్నిస్తూ అతని దగ్గరి నుంచి డబ్బులు తీసుకునే సమయం లో మాకు దొరికి పోయి తర్వాత అక్కడి నుంచి పారిపోయి వచ్చేసింది కానీ ఇక్కడ మీమ్మల్ని ఈ పరిస్థితిలో చూసి క్షమించి వదిలేస్తున్నాం మీ కూతురు వచ్చాక చెప్పండి ఇంకో సారి ఇలా ఏమైనా తప్పుడు పనులు చేస్తూ దొరికిందో ఆ తరువాత తన మిగిలిన జీవితాన్ని జైల్లో గడపాల్సొస్తుంది జాగ్రత్త, పొలిసులు ఇలా వార్నింగ్ ఇచ్చి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతారు.

తన కూతురు( కడుపుతో ఉన్న అమ్మాయి) హాస్పిటల్ కు వెళ్ళగానే వాళ్ళ తన తండ్రి చనిపోయినట్టు తెలుస్తుంది ఆ తరువాత గుప్పెడు దుఃఖం తో కన్నీళ్లు ఆపుకోలేక ఏడుస్తూ వాళ్ళ ఇంటికి వెళుతుంది అప్పటికే అక్కడి జనం తన తండ్రి అంత్యక్రియలకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేసి వుంటారు. ఆ అమ్మాయి వెళ్లి తన తండ్రిని పట్టుకుని బాగా ఏడుస్తుంది చివరికి తన తండ్రి అంత్యక్రియలు పూర్తయ్యాక తిరిగి ఇంటికి వచ్చే సమయం లో తన తల్లి(జానకి) తన బట్టలు సర్ది బ్యాగ్ లో నింపేసి అమ్మాయి ఇంట్లోకి అడుగు పెట్టె సమయం లో ఆ బ్యాగ్ ను బయటకు విసిరేసి తన కూతురితో..

జానకి: ఆగు ఈ ఇంట్లో నువ్ అడుగు పెట్టడానికి వీల్లేదు నీ వల్ల మేము పడిన కష్టాలు ఇక చాలు ఇక నిను భరించడం నా వల్ల కాదు, అయిన ఒకవైపు తండ్రి చనిపోయి శవం తో ఉంటే నీకు ఎవరితోనో సరసలాడాలని ఎలా అనిపించిందే రాక్షసి, ఎప్పుడు రాని పోలీసులు నీ వల్ల మొదటిసారిగా ఈ ఇంటికి వచ్చారు. ఇక చాలమ్మ తల్లి నువ్ ఎక్కడికైనా వెళ్లిపో ఎవరితో అయిన వుండు,వ్యభిచారం చేయి ఇంకా ఏమైనా చెయ్యి నాకు ఎలాంటి అబ్యంతరం లేదు ఇక బయలుదేరు తల్లి.

చిన్న కూతురు అపర్ణ తన తల్లితో
అపర్ణ: అమ్మ నాన్న అంత్యక్రియలు జరిగి ఒకరోజు కూడ కాలేదు అపుడే ఇలా చేసి అక్కను అవమానుచడం ఎం బాగలేదు అయిన మనల్ని వదిలేసి తాను ఒక్కతే ఎక్కడ అని వుంటుంది ఎలా అని వుంటుంది.

జానకి: నువ్వు నోరు మూసుకుని వుండు తను ఎక్కడికెళ్లినా ఏమైపోయిన అది నాకు అనవసరం నాకు ఒకటే కూతురు ఉంది అనుకుంటాను నీకు నీ అక్కపై మరి అంత ప్రేమ, జాలి వుంటే నువ్వు కూడ నా ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోవచ్చు.

తన పెద్ద కూతురు కడుపుతో ఉన్న అమ్మాయి
అమ్మాయి: అమ్మ... (అంటూ మాట్లాడే లోపే...)

జానకి: నువ్వు ఇంకేం మాట్లాడకు ఇకపై నువ్ ఈ ఇంట్లో అడుగు పెట్టాలని ప్రయత్నించావో నేను చచ్చినంత ఒట్టే...

అమ్మాయి: అమ్మ అంత పెద్ద  పెద్ద మాటలు వద్దులే , నువ్వు ఎప్పుడు సంతోషంగా ఎల్లప్పుడూ నవ్వుతూ వుండాలి అనేదే నా కోరిక,నేను ఇల్లు వదిలేసి వెళ్లిపోవాలి అనేదే ని చివరి మాటైతే తప్పకుండ వెళతాను,ఇన్ని రోజులుగ నిన్ను నానా రకాలుగా బాధ పెట్టాను వీలైతే అందుకు నను క్షమించు, చెల్లెలిని బాగా చూసుకో.
తన చెల్లెలు ఆపడానికి ఎంత ప్రయత్నించిన వినకుండ చివరికి  తనకు నచ్చచెప్పి అక్కడ పడి వున్న తన బ్యాగ్ ను ఎత్తుకుని గుప్పెడు దుఃఖం తో వెళ్లిపోతుంది.


Wednesday, March 14, 2018

Siri Vennela #Take-6Take:6

తన రూమ్ ఎదుట మెస్త్రి, మెస్త్రి పెళ్ళాన్ని ఇలా దినమైన పరిస్థితిలో పడి ఉండడాన్ని చూసి రూప్ ఒక్క సారిగా షాక్ అవుతాడు వెంటనే వాళ్ళను లేపి,ఇంట్లోకి పిలిచి మెస్త్రి పెళ్ళాం తో ఇలా....


రూప్: అక్క ఎం జరిగింది అక్క..., నాకు కనీసం చెప్పకుండా నా రూమ్ కు రావడం ఏంటి? ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉండడం ఏంటి? ఆ ఒంటి పై ఆ దెబ్బలు ఆ రక్తపు మరకలు అసలు ఎం జరిగిందక్క?


మెస్త్రి పెళ్ళాం: ఇలా నీకు కనీసం చెప్పకుండా నీ రూమ్ కు రావడం తప్పే తమ్ముడు కానీ మేము ఎక్కడికి వెళ్లాలో తెలియక, ఎటు వెళ్లాలో తెలియక నీ దగ్గరికి వచ్చేసాం .ఆ సమయంలో నువ్వు మాత్రమే మమ్మల్ని గుర్తొచ్చావు అందుకో కనీసం నిన్ను చెప్పకుండా వెంటనే ఇక్కడికి వచ్చేసాం( బాధ పడుతూ...)


రూప్: అది సరే అక్క.. కానీ మీ ఒంటిపై ఈ దెబ్బలేంటి అసలు ఎం జరిగింది ఇంతకు?


మెస్త్రి పెళ్ళాం: ఎం చెప్పమంటావ్ తమ్ముడు..ఎవరో రౌడీలు మా ఇంట్లోకి వచ్చి మా దగ్గర ఉన్న డబ్బులు ఇవ్వమని మాతో గొడవపడి మమ్మల్ని ఇలా చితక బాది, ఇంట్లో అంత వెతికి ఇంటిని చిందర వందర చేసి వారం రోజుల్లోపు 5 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలని లేకుంటే మమ్మల్ని చంపేస్తామని బెదిరించి వెళ్లారు. మీ మెస్త్రి కాస్త వాళ్లకు ఎదురు తిరిగి మాట్లాడే సరికి అతడ్ని ఇష్టం వచ్చినట్టు కాళ్ళతో, కర్రలతో కొట్టి వెళ్లిపోయారు.(బాగా ఏడుస్తూ..)

పది సంత్సరాలు.. పది సంత్సరాలు నుంచి రాత్రనక, పగలనక ఒళ్ళు వంచి, చెమటలు కార్చి కష్టపడి పైసా పైసా మా రేపటి భవిష్యత్తు కోసం కూడ బెట్టుకుంటే ఎవరో వచ్చి డబ్బులు ఇవ్వకుంటే చంపేస్తామని బెదిరిస్తున్నారు మేము ఇన్నాళ్లుగా చెమటోడ్చి కష్టపడింది పరాయివాళ్లను ధారపోయడానికేన.

రూప్: మరి పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇవ్వలేకపోయార?


మెస్త్రి: పొలివేసులకు లేక ఇంకెవ్వయికైన ఈ విషయం గురించి చెబితే చంపేస్తామని మరి భయపెట్టి వెళ్లారు బాబు..ముందే మాకు దిక్కు,మొక్కు ఎవరు లేరు ఇలా పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చాక మాకు జరగరానిది ఏదైనా జరిగితే మేము ఏమైపోవాలి మా బ్రతుకులు ఎం కావాలె.


రూప్: టెన్షన్ పడకు మెస్త్రి మీకు నేను వున్నాను, మీరు ఇలా భయపడి దాక్కుంటే మీ లాంటి వాళ్ళ జీవితాలు ఇలాగే మిగిలి పోతాయి మీకు నేనున్నాను పదండి పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇద్దాము ఇలా ఎవరికో భయపడి వాళ్ళు ఎదో చేసేస్తారని ఇలాగే కూర్చుంటే మనం బ్రతకలెం, ఈ రోజు వీళ్ళు వచ్చి భయపెట్టారు రేపు ఇంకోరు వచ్చి ఇలాగే మళ్ళీ భయపెట్టరని ఏముంది.


మెస్త్రి పెళ్ళాం: నువ్వు ఇంతగ ధైర్యం చెప్పి మాకు తోడుగా వుంటానంటున్నావు ఇంతకంటే మాకు ఇంకేం కావాలి తమ్ముడు నువ్వు ఎలా అంటే అలాగే చేద్దాము కానీ ఒక్క నిమిషం...

ఇదిగో ఈ బస్తాలో మేము 10 సంవత్సరాల నుంచి మేము పైసా పైసా కూడ గట్టుకుని దాచుకున్న 10 లక్షల రూపాయలు వున్నాయి .ఇన్ని రోజులుగా ఈ డబ్బు మా దగ్గరే దాచుకున్నాం కానీ ఇదంత జరిగాక ఇక మా దగ్గర ఇంత డబ్బును వుంచుకోలేం అందుకే నీకు ఇస్తున్నాం. నువ్వు ఈ డబ్బును నీ దగ్గర భద్రంగా దాచిపెట్టుకుంటావని నీ మీద నమ్మకంతో నీకు ఈ డబ్బులు ఇస్తున్నాం, ఈ డబ్బు  డబ్బు మాత్రమే కాదు ఇది మా భవిషత్తు ఇదే మా ప్రాణం అని గుర్తు పెట్టుకుని మేము తిరిగి అడగనంత వరకు జాగ్రత్తగ నీ దగ్గరే దాచిపెట్టుకో.

రూప్: భయపడకు అక్క.. మీ డబ్బుకు నా ప్రాణం అడ్డు పెట్టి భద్రంగ చూసుకుంటా మీకు ఎప్పుడు తీసుకోవాలి అనుకుంటే అపుడు నాకు ఒ మాట చెప్పండి చాలు ఇపుడు నాకు ఏ విధంగా అయితే ఈ డబ్బులు ఇస్తున్నారో తిరిగి ఇదే విధంగ మీకు అప్పజెపుతాను సరేనా.

పొద్దుట్నుంచి ఏమి తినకుండ ఆకలితో ఉన్నట్టున్నారు మీరు కాస్త మొహం కడుక్కుని ఫ్రెష్ అప్ అయి వస్తే ఆలోపు మీకు వేడి వేడి అన్నం వండి పెడతాను. అందరం తిన్నాక పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్లి కంప్లైంట్ రాయించి వద్దాం,

మెస్త్రి తో రూప్...

మెస్త్రి బాధ పడకు జరిగిందంత ఓ పీడ కల అని మరచిపొ నీకు నేనున్నా నువ్వేమి టెన్షన్ పడకు సరేనా

మెస్త్రి వాళ్ళు కాళ్లు, చేతులు కడుక్కుని వచ్చే లోపు రూప్ అన్నం వండి పెడతాడు తరవాత అందరూ తినేసి సాయంత్రం టైం లో పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్లి కంప్లైంట్ రాయించి తిరిగి రూమ్ కు వచ్చేస్తారు.


రూప్: మెస్త్రి మొన్న హరి పెళ్లి చూపులకని వెళ్ళాం కదా అయితే ఈ శుక్రవారమే వాడి నిశ్చితార్థం వుంది ఆ రోజు మనం అందరం వాడి నిశ్చితార్టానికి వెళదాము అంత వరకు మీరు ఇక్కడే వుండండి. అక్కడికి వెళ్ళొచ్చాక మీరు మీ ఇంటికి వెళుదురు కానీ సరేనా అంత వరకు నా ఇంట్లో మీరు నా అథితులుగా వుండి నా ఆథిత్యాన్ని స్వీకరించండి...


మెస్త్రి: సరే రూప్ సింగ్ నువ్వు ఎలా అంటే అలాగే నీ మాట కాదనగలమా మేము, మా ఇంటికి మిమ్మల్ని పిలుద్దామనుకుంటే అంత లోపే మేమె మీ ఇంటికి రావాల్సొచ్చేసింది ఏందో ఇదంత..


రూప్: సర్లే మెస్త్రి హరి వచ్చాక మేము కూడ మీ ఇంటికి తప్పకుండ వస్తాములే ఇక టైం. అయిపోయింది పడుకోండి మళ్ళీ పొద్దున్నే మనం పనికి వెళ్ళాలి.

(ఇక అందరూ పడుకుని ఉదయం లేచి రెడీ అయ్యి ముగ్గురు వాళ్ళ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ పనికి వెళ్లి పోయారు అండ్ ఇలాగే రెండు మూడు. రోజులు గడిచిపోయాయి.)

హరి నిశ్చితార్థం రోజు రానే వచ్ఛేసింది రూప్, మెస్త్రి, మెస్త్రి పెళ్ళాం ముగ్గురు హరి నిశ్చితార్టానికి వెళతారు అక్కడ హరి ఎంగేజ్మెంట్ ఎంతో గ్రాండ్ గా ఎంతో హ్యాపీ గా జరిగిపోతుంది. అదే నెలలో ఓ 15 రోజుల తరువాత పెళ్లి ముహూర్తం కూడ ఖరారైపోతుంది. ఓ వారం రోజుల పాటు విళ్ళతో కలిసి ఉందాం అనుకోని ఆ మరుసటి రోజు హరి కూడ విళ్ళతో పాటు హైద్రాబాద్ కు వచ్చేస్తాడు.


నలుగురు సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ లో దిగి బయటికి వస్తున్నపుడు కడుపుతో ఉన్న ఆ అందమైన అమ్మాయి రోడ్డు పైన జనం లో డొనేషన్ అడుగుతూ వీళ్ళకు కనబడుతుంది.

కడుపుతో ఉన్న ఆ అందమైన అమ్మాయి ఒక డొనేషన్ బాక్స్ పై donate please అని వ్రాసి  అక్కడ ఎదురొచ్చే మనుషుల దగ్గర నుంచి డబ్బులు అడుగుతుంటుంది.

అమ్మాయి: ఒక వ్యక్తితో సర్.. ప్లీస్ ఎంతో కొంత సహాయం చేయండి మీరు చేసే ఈ ఒక్క సహాయం మా జీవితం లో చాలా మార్పును తెస్తుంది please సర్ ఎంతో కొంత సహాయం చేయండి సర్...please సర్..


ఆ వ్యక్తి: ఓ 50 రూపాయలు తనకు donate చేసి వెళ్లి పోతాడు ( ఇలా ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఎంతో కొంత డబ్బు సహాయం చేయమని అడుగుతుంటుంది. కొందరు ఎంతో కొంత donate చేస్తుంటే కొందరు అలాగే వెళ్లిపోతుంటారు ఇలాగే రూప్, హరి,మెస్త్రి వాళ్ళు కూడ ఆ అమ్మాయికి ఎదురొస్తారు.వాళ్ళ దగ్గర కూడ తను ఎంతో కొంత సహాయం చేయమని అడుగుతుంది.


అది చూసి హరి రూప్ తో.....

హరి: ఒరేయ్ రూప్ మొన్న మనకు రైల్వేస్టేషన్ లో కనిపించిన అమ్మాయిరా...
ఒక్కో రోజు ఒక్కో రోల్ లో కనిపిస్తుందిర ఈ దేవత... నా కోనేరు హంపి...ఈ కుందనపు బొమ్మ దీన్ని కన్నదానమ్మ...

అమ్మాయి: హలో సర్.. ఎదో హెల్ప్ చేయమని అడిగాను మీకు హెల్ప్ చేయాలనిపిస్తే చేయండి లేదంటే చేయకండి కానీ ఇలా మీ తప్పుడు మాటలతో నన్ను అవమానించే హక్కు మీకు లేదు.


మెస్త్రి పెళ్ళాం: హరి... ఎవర్రా ఈ అమ్మాయి నీకు ముందే తెలుసా?


హరి: మొన్న నేను రూప్ మా ఊరికెళుతున్నపుడు బేగంపేట రైల్వేస్టేషన్ లో కనబడింది అక్క, ఈ రోజేమో మళ్ళీ ఇక్కడ కలిసింది కానీ ఆ రోజు తను ఇంకో క్యారెక్టర్ ప్లే చేస్తుండే, ఈ రోజు ఈ అడుక్కునే గెటప్ లో వుంది.


హరి ఆ అమ్మాయితో...

హరి: అవును మహా తల్లి ఇదొక్కటే నీ మెయిన్ రోలా లేక ఇంకా వేరే క్యారెక్టర్స్ కూడా ఉన్నాయా సినిమాలో ట్రై చేయకపోయావా? ఆ రోజు ని ఫేస్ చూసి నీ అందానికి ఫిదా అయిపోయాను కానీ తరువాత మీ బాడీ షేప్ ను చూసాకే తెలిసింది నేను ని గురించి ఎంత తప్పుగ ఊహించుకున్నానో అని.

అమ్మాయి: (సైలెంట్ గా చాలా సున్నితంగా ) హలొ సర్... మీరు మరి ఎక్కువగా మాట్లాడున్నారు ఇంత కంటే ఎక్కువ మాట్లాడారో తర్వాత....


హరి: మరి ఎంటే రాక్షసి... చంపేస్తావ... కత్తితో పొడిచేస్తావ.. దా చంపేయ్ దా...


అమ్మాయి: అమ్మాయి హరి మాటలకు ఏడ్చేస్తుంది


మెస్త్రి: హరి ఆ అమ్మాయి గురించి మనకు ఎందుకులేరా... వదిలెయ్ వెళ్దాం పద


మెస్త్రి పెళ్ళాం: అరేయ్ హరి ఆ అమ్మాయి ఎలాగుంటే నీకేందుకురా అనవసరంగా తనతో ఎందుకు గొడవ పడుతున్నావు.

మెస్త్రి పెళ్ళాం ఆ అమ్మాయి తో...
చూడమ్మ మా తమ్ముడి తరపున నేను క్షమాపణలు అడుగుతున్న సారీ అమ్మ ఇదిగో ఈ 100 రూపాయలు ఉంచుకో

హరి: అక్క నువ్వెందుకు డబ్బులు ఇస్తున్నావక్క.. ఏయ్ ఇక్కడ ఇచ్చేయ్వే ఆ ఆ డబ్బులు


రూప్: రేయ్ హరి వదిలెయ్ రా ఆ అమ్మాయిని ఇంకెంత గా ఎడిపిస్తావు

అయిన ఆ అమ్మాయి బాధలు, కష్టాలు తన ప్రాబ్లమ్స్ తనకు ఏవో వుంటాయిలే లేకుంటే ఇలాంటి సిచుఎషన్ లో ఎందుకు వుంటుంది చెప్పు.

హరి: అరే అది కాదు మామ తనకు అంతగా ఎం పోయేకాలం వచ్చిందని చూడు ఇంత అందం పెట్టుకుని ఇలా కడుపు చేసుకుని, చివరికి రోడ్డు మీద అడుక్కుంటు అవసరమా ఇదంత కొంచం కూడ జ్ఞనం లేదా దినికి..

ఆ అమ్మాయి అలాగే లోలోపల ఏడుస్తూనే వుంటుంది.

రూప్ ఆ అమ్మాయితో...

రూప్: ఏవండి దయచేసి అలా ఎడవకండి ప్లీస్... మావోడు మిమ్మల్ని ఈ స్థితిలో చూసి కాస్త బాగానే హర్ట్ అయ్యాడు మీ లాంటి అందమైన అమ్మాయి ఇలా ఎందుకైందా అనే బాధ తో వాడు మీతో అలా మాట్లాడాడు తప్పా ఇంకో వేరే ఉద్దేశ్యంతో కాదు... please ఏమనుకోవద్దు
మీరు ఈ స్థితిలో ఉన్నారంటే మీ problems నేను అర్థం చేసుకోగలను అండ్ ఇలా మీరు అవ్వడానికి ఓ బలమైన కారణం వుండే వుంటుంది.
ఇదిగొండి మా అందరి తరపున ఈ 1000 రూపాయలు ఇస్తున్నాను ఈ 1000 రూపాయలు మీకు సహాయం చేసామని అనుకోకున్న మిమ్మల్ని మేము బాధ పెట్టినందుకు ఫైన్ గా అన్న ఈ డబ్బు తీసుకోండి please కాదనకండి...

అమ్మాయి: ఏడుస్తూనే నవ్వుతూ.... సరే మీరు ఇంతగా అంటున్నారని  తీసుకుంటున్నమీ ఫ్రెండ్ ను ఇలా అమ్మాయిలను ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడి బాధ పెట్టడం ఆపేయమనండి.


రూప్: సరే తప్పకుండ...అండ్ మీరు ఇలా నవ్వితే చాలా అందంగా వుంటారు సో ఇలాగే నువ్వుతూ వుండండి మీ problems కూడ మీ నవ్వును చూసి ఇట్టే మాయమైపోతాయి.

ఇక వెళతాం మరి ok న...

అమ్మాయి: ఒక్క నిమిషం!  thank you.

మీ ఫ్రెండ్ నన్ను ఎడిపించాడు, మీ వాళ్ళు నన్ను ఓదార్చారు, మీరు నన్ను నవ్వించారు. ఇపుడు ఎందుకో నాకు చాలా హ్యాపీగా గా అనిపిస్తుంది నిజంగ నా problems త్వరలోనే దూరమైపోతాయనిపిస్తుంది.
ఇలా చివరికి ఆ అమ్మాయి దగ్గరి నుంచి అందరు వచ్చేస్తారు ఆ తరువాత అక్కడి నుంచి మెస్త్రి, మెస్త్రి పెళ్ళాం వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లిపోతారు. రూప్ అండ్ హరి మెస్త్రి వాళ్ళను బస్సు ఎక్కించేసి వీళ్ళు వీళ్ళ రూమ్ కు వెళ్ళిపోతారు.

Monday, March 12, 2018

Siri Vennela #Take-5


Take:5

హరి అండ్ రూప్ హ్యాపీ గ వికారాబాద్ కు చేరుకున్నారు ఇక  ఇక మరుసటి రోజు సోమవారం నాడు హరి పెళ్లి చూపులకని ఇంట్లో అందరూ హడావుడిగ ఎవరికి వారు ముస్తాబయ్యే పనిలో వున్నారు.
రూప్ రెడి అయ్యి ఇంటి బయట ఒక కుర్చీలో కూర్చొని ఫోన్ లో అలా టైం పాస్ చేస్తున్నపుడు హరి వాళ్ళ అమ్మ(శైలజ) రూప్ కు టీ ఇవ్వడానికి వస్తుంది.

శైలజ (హరి వాళ్ళ అమ్మ రూప్ తో...):
హరి తో లోపలే వున్నావేమో అనుకుంటే ఇలా ఒక్కడివే బయటకు వచ్చి కూర్చున్నావేంటి బాబు ఇదిగో టీ తీసుకో...ఎందుకు మా ఇల్లు నచ్చ లేదా నీకు?

రూప్: ఆబ్బె అలా ఎం లేదమ్మ బయటి వెదర్ కాస్తా బాగుంటేను అలా వచ్చి కూర్చున్నాను అంతే..
హరి ఎం చేస్తున్నాడు?

శైలజ: లోపలే రెడి అవుతున్నాడు బాబు..నువ్వు కూడా వెళ్లి వాడికి కాస్తా సహాయం చేయొచ్చు కదా ముందే వాడి పెళ్ళి చూపులు ఈ రోజు
మీరిద్దరూ ఎలా పరిచయం అయ్యారో ఏమో తెలియదు కానీ వాడు ఫోన్ చేసిన ప్రతి సారి నీ గురించే చెబుతుంటాడు నా ఫ్రెండ్ చాలా మంచోడు, ఈ రోజు ఇలా చేసాడు ,ఆ రోజు అలా చేసాడు, మేము ఇక్కడ తిరిగాము, మేము అక్కడ తిరిగాము అని అంత నీ గురించే మాట్లాడుతుంటాడు అనుకో, నిజంగా నీలాంటి స్నేహితుడు మా హరి కి దొరకడం అది మా అందరి అదృష్టం.

రూప్: ఛా... అవేం మాటలు అమ్మ ఎదో నా గురించి ఎక్కువగా ఊహించుకుని ఏదేదో చెప్పి వుంటాడు నేను వాడిలాగె ఓ మాములు మనిసినే కదా వాడు నా గురించి మీకు అలా చెప్పడం అది వాడి అమాయకత్వం.

శైలజ: ఇద్దరికి ఇద్దరు అలాగే వున్నారు వాడు నీ గురించి నువ్వేమో వాడి గురించి పొగడుకోవడం  బాగుంది మీ ఇద్దరి జోడి.(కాస్తా నవ్వుకుంటూ).


హరి ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చి రూప్ ను చూసి...

హరి: ఒరేయ్ రూప్ లోపలికి రారా.. నేను కాస్తా రెడి అవుతున్నాను వచ్చి నువు కూడా  కాస్త హెల్ప్ చేయొచ్చు కదా..

రూప్: నిను రెడీ చేయడానికి కు నేనె కావాలా బే నీ....
హరి వాళ్ళ అమ్మతో రూప్ :  అమ్మ హరి పిలుస్తున్నాడు వాడికేదో కావాలంట వెళ్లి జర చూస్తాను

శైలజ: అలాగే బాబు వెళ్ళీ వాడికి బాగా ముస్తాబు చేయి మరి

రూప్: సరే అమ్మ ..( రూప్( ఇంట్లో కి)హరి దగ్గరికి వెళతాడు)

హరి:  అరె మామా చూడు ఎలా కనిపిస్తున్నానో.. ఈ డ్రెస్సు బాగా సెట్ అయ్యిందా నాకు , బాగా లేకపోతే చెప్పు ఇంకోటి ట్రై చేస్తాను జర చూసి చెప్పు మామ

రూప్: ఇపుడే ఇంత సోకు మీద వుంటే ఇక పెళ్లి కుదిరాక ఆగేలా లేవే...

హరి: చల్ పో బే నాకు సిగ్గేస్తుంది

రూప్: అబ్బ.. సిగ్గే... ఇక తయారైంది చాలు గానీ తొందరగా వెళదాం పదర లేకుంటే ఇక్కడే ఆలస్యం చేసి పిల్లను చూడక ముందే నీ పెళ్ళి చెడగొట్టుకోకు.

హరి: అవును నిజమేరో... వెళ్లి అమ్మ నాన్నలను తొందరగ రెడీ అవ్వమని చెబుతా..
ఎమనుకోకు మామ నిజంగ మంచిగ కనిపిస్తున్నాన?

రూప్: మేడి పండు లాగా ఎర్రగా బాగ నిగనిగ లాడుతున్నావుర చాలా ఇంకెమైన చెప్పాలా

హరి: అర్రే... కోప్పడకు చిచ ఇక్కడే కూర్చో 10 నిమిషాల్లో ఇంట్లో వాళ్ళందర్ని రెడీ చేస్కోస్తా.

హరి వాళ్ళ అమ్మ, నాన్న,అన్న,చెల్లెలు,వదిన అండ్ చుట్టాలు అందరు రెడీ అయ్యి ఓ మంచి కారు, ఒక సుమో బుక్ చేసుకుని దాదాపు 20 మంది దాకా హరి పెళ్లి చూపులకు వెళతారు. అమ్మాయి తల్లీ,తండ్రులు వీళ్ళను సాదర మర్యాదలతో ఆవ్హానించి ఇంటికి తీసుకెళ్తారు.

పెళ్ళీ కూతురు ఇంట్లో పెళ్ళి చూపుల సమయం లో....

పంతులు: అమ్మ పెళ్లి కూతుర్ని తీసుకురండి

పెళ్లి కూతురి ఫ్రెండ్స్ అందరూ తనను బాగా ముస్తాబు చేసి అమ్మాయిని తన అమ్మ నాన్నల దగ్గర కూర్చోబెడతారు.

పంతులు: అమ్మాయి తల్లి తండ్రి, అబ్బాయి తల్లి తండ్రి... మీ అమ్మాయి, అబ్బాయి కి సంబంధించిన విషయాలు ఏమైనా అడగడలచు కున్నట్టైతే ఇపుడే అడిగి తెలుసుకుని అలాగే మీ కట్నం కానుకల గురించి ఓ మాట మాట్లాడుకుంటే రాబోయే ఈ వారం రోజుల్లో నిశ్చితార్టానికి మంచి ముహూర్తం పెట్టి అదే రోజు వీరి పెళ్లికి దివ్య ముహూర్తం ఖరారు చేస్తాను మరి మిరేమంటారు.

పెళ్ళి కూతురి తండ్రి( శివయ్య): మీరు చెప్పేది కూడ బాగానే వుంది పంతులు గారు

పంతులు: అయితే ఇక ఆలస్యం దేనికి మొదలు పెట్టండి.

పెళ్ళి కూతురు చాలా అందంగా వుంటుంది హరి వాళ్ళ అమ్మ నాన్నలకు, వాళ్ళ చుట్టాలకు అందరికి బాగా నచ్చేస్తుంది
హరి వాళ్ళ అమ్మ(శైలజ) హరి నాన్నతో(వీరయ్య) (తన భర్త తో)

శైలజ: ఏవండి అమ్మాయి లక్షణంగా వుంది కదా...
వీరయ్య: అవునే అమ్మాయి లక్షణంగ చూడ ముచ్చటగా వుంది
హరి చెల్లెలు (స్వప్న) హరి తో..

స్వప్న: అన్నయ్య అలా అమ్మాయిలా సిగ్గు పడుతు తల దించి కూర్చోకు అమ్మాయి ఎలా వుందో చూసి చెప్పు నాకైతే బాగా నచ్చింది( ఎంతో హ్యాపీగా..)

హరి: హరి కాస్తా సిగ్గు పడుతూ అమ్మాయి వైపు చూసి... నాకు కూడ తను నచ్చింది

హరి వాళ్ళ నాన్న వీరయ్య
వీరయ్య: ఎమ్మా... నువ్వు మా అందరికి బాగా నచ్చావు ఒక సారి నువు కూడ మా అబ్బాయి ని చూసి నచ్చాడో లేదో చెబితే మిగతా విషయాలు ఏమైనా వుంటే మాట్లాసుకుంటాం.

పెళ్లి కూతురు తల పైకి లేపి తను కూడ బాగ సిగ్గు పడుతూ హరి ని చూసి

ప్రేమ లత(పెళ్లి కూతురు): నాకు కూడ ఆయన బాగ నచ్చాడు


రూప్: పంతులు గారు పెళ్లి విషయాలు అన్ని మాట్లాడుకున్నాం, ఇక నిశ్చితార్టానికి మంచి ముహూర్తం పెట్టండి.
పంతులు: చూడు బాబు వచ్చే శుక్రవారం మంచి ముహూర్తం వుంది ఆ రోజు నిశ్చితార్థం పెట్టుకుని తాంబుళాలు మార్చుకుంటే ఇక సగం పెళ్లి అయిపోయినట్టే.

అందరు ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకుని అందరు కలిసి మెలిసి పోయి చివరికి అక్కడ భోజనం చేసి హరి వాళ్ళు అందరు సాయంత్రం వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చేస్తారు.

తరవాత రోజు రూప్ హరి తో..

రూప్: రేయ్ హరి సరే మరి నేను వెళతాను ఎలాగో ఇంకో రెండు మూడు రోజుల్లోనే కదా నీ నిశ్చితార్థం వుంది ఇక నువు నీ ఎంగేజ్మెంట్ తరువాతనే ఇపుడు వచ్చి కూడ ఎం చేస్తావు

హరి: అలా అంటున్నావేంట్రా మరీ నువ్వు ఉండవా నాతో నా నిశ్చితార్టానికి

రూప్: sorry ఏమనుకోకుర కుదిరితే నీ ఎంగేజ్మెంట్ కు తప్పకుండా వస్తాను. (హరి ఎంత చెప్పినా రూప్ వినడు..)

హరి: ఇంతగా చెప్పిన వినడం లేదు కదా వెళ్లరా నాకు కూడ టైం వచ్చి నపుడు చెప్తా నీ సంగతి, ఇపుడు వెళ్లడం కాదు నా నిశ్చితార్టానికి నువు తప్పకుండా రావాలి లేకుంటే నేను ఆ నిశ్చితార్థం ఆపేస్తాను గుర్తుంచుకో ఇది జోక్ ఏమి కాదు సీరియస్ గానే అంటున్న

రూప్: సరే నీ నిశ్చితార్టానికి తప్పకుండ వస్తాను ఒకే నా...

(రూప్ హరిని ఎలాగో అలా ఒప్పించి తిరిగి హైదరాబాద్ కు వచ్చేస్తాడు, రూప్ తన రూం కు వెళ్ళగానే అక్కడ మెస్త్రి, మెస్త్రి పెళ్ళాం ఇద్దరు రూమ్ బయట దినమైన పరిస్థితి లో పడి వుంటారు.)


Saturday, March 10, 2018

Siri Vennela #Take-4
Take:4

మరి ఇటు వైపు కడుపుతో ఉన్న ఆ అమ్మాయి MMTS రైలు ఎక్కి భరత్ నగర్ కు వెళ్లిపోతుంది  ఆమె వుండేది కూడ అక్కడే. ఆమే రోడ్డు దాటే సమయం లో అక్కడ  ట్రాఫిక్ ఎక్కువగా వుండడం వలన తనకు కాస్తా దూరం లో మరో ఆవిడ(లేడీ Age 35) రోడ్డు దాటడానికి భయపడుతు ఉంటుంది తను కూడా ఒక ఒక ప్రెగ్నెంట్ లేడీ నే అది చూసి ఈ అమ్మాయి తన దగ్గరకు వెళ్లి తనను రోడ్డు దాటవేస్తుంది.

లేడీ:  Thank you చెల్లెమ్మ నువ్వు ఈ సహాయం చేయక పోతే బహుశా నేను రోడ్డు దాటే దానినో కాదో.

అమ్మాయి: పరవా లేదు అక్క మన తోటి వారికి సహాయం చేసుకోక పోతే ఇంకెవరికి సహాయం చేస్తాము మీరు ఎక్కడికి పోవాలో చెబితే అక్కడి వరకు మీకు తోడుగ వస్తాను.

లేడీ:  ఇక్కడే ఆ రోడ్డు అవతల వైపు మా ఆయన నా కోసం వేచి చేస్తున్నాడు అంత వరకు నాకు తోడుగా వచ్చావంటే చాలు

అమ్మాయి: సరే పద అక్క (అమ్మాయి ఆ లేడీని తన భర్త దగ్గరకు తీసుకెళుతుంది).

లేడీ: Thank you చెల్లెమ్మ 
ఆ లేడీ తన భర్త తో ఏవండి ఈ అమ్మాయి లేకపోతే నేను ఇక్కడికి వచ్చేదాన్నే కాదు తను నాకు చాలా హెల్ప్ చేసింది

లేడీ భర్త: Thank you very much sister

లేడీ: ఇదిగో ఈ 100 రూపాయలు తీసుకొని ఏమైనా ఫ్రూట్స్ తీసుకెళ్ళు నాకు కూడ కాస్త సంతృప్తి గా వుంటది.

అమ్మాయి: నేను మీ దగ్గర ఏదో ఆశించి మీకు ఈ హెల్ప్ చేయలేదు అక్క, ఒక సాటి ఆడదిగా ఇంకో సాటి ఆడదానికి సహాయం చేశాను అంతే.

లేడీ: లేదు నువ్వు ఎలాగైనా తీసుకోవలసిందే లేకుంటే నా మీద ఒట్టే( అని బాగా బలవంతం చేస్తుంది).

అమ్మాయి: మీరు మరీ అంతగా అంటున్నారు కాబట్టి మీరు ఏమి అనుకోనంటే మీతో ఒక సహాయం అడుగుత.

లేడీ: సరే చేప్పమ్మా.

అమ్మాయి:  మా నాన్న ఆరోగ్యం ఏమి బాగాలేదు రోజుకు 500 రూపాయలు ఆయన మందులకు ఖర్చు చేయాలి ఒక వేళ మీరు నిజంగా నాకు సహాయం చేయ దలచు కున్నట్టైతే ఆయన మందులకు సరిపోయేంత డబ్బులు ఎంతో కొంత ఇవ్వండి.

లేడీ: మీ నాన్న ఆరోగ్యం బాగుండాలని ఇంతగ తపన పడుతున్నావు చూడు దాన్ని చూసే చెప్పొచ్చు నువ్వు ఎంత బాధ్యత గల కుతురివో ఇదిగో ఈ 1000 రూపాయలు వుంచు నేను ఇచ్చే ఈ డబ్బు తో మీ నాన్న ఆరోగ్యం బాగుపడక పోవచ్చు కానీ ఓ రెండు రోజుల మందులకు సరిపోయేంత డబ్బు ఇచ్చాననే సంతృప్తి అన్న నాకు మిగులుతుంది.

అమ్మాయి: థాంక్ యు అక్క నాకు సహాయం చేయడానికే ఆ దేవుడు మిమ్మల్ని నా దగ్గరికి పంపించాడేమో (కాస్త బాధగ)

లేడీ: ఇంత చిన్న సహాయానికి అంత పెద్ద మాటలు వద్దులేమ్మా సరే మరి వుంటాను మీ నాన్న ఆరోగ్యం జాగ్రత్తగ చూసుకో...

అమ్మాయి: సరే అక్క బై..(చివరికి ఆ లేడీ తన భర్తతో  వెళ్ళిపోతుంది, ఆ అమ్మాయేమో వాళ్ళ నాన్నకు మందులు తీసుకుని తన ఇంటికి వెళ్ళిపోతుంది.)

అమ్మాయి ఇంటికి వెళుతున్నప్పుడు ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళు అందరూ తనను చూసి రకరకాలుగా గుసగుస లాడుతుంటారు. పెళ్లి చేసుకో కుండానే కడుపు చేసుకుందని ఒకరు, రోజు ఎంత మంది తో తిరుగుతుందో అని మరొకరు ఇలా అందరూ ఒక్కొక్క రకంగా మాట్లాడుతుంటారు ఆ అమ్మాయి ఏమి పట్టించుకొనట్టుగా ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది.

ఇంట్లో మంచం మీద అనారోగ్యం తో పడుకొని ఉన్నవాళ్ళ నాన్న తో...

అమ్మాయి: హాయ్ నాన్న ఆరోగ్యం ఎలా వుంది ఈ రోజు మందులు వేసుకున్నావా లేదా?

నాన్న: ఇంకెలా వుంటాను తల్లి ఏ డాక్టర్ కు అంతు చిక్కని  గుర్తు తెలియని ఈ రోగం తో ఇంట్లోనే ఇలా మంచాన పడిపోయి మీ అందరిని కష్ట పెడుతున్నాను మీరు రోజు ఎంతో కష్టపడి తెచ్చే డబ్బులు నా మందులకే సరిపోతున్నాయి ఈ పాపిష్టి తండ్రి మీ కోసం ఏమి చేయలేక పోతున్నాడమ్మ నను క్షమించు.

అమ్మాయి: బాధ పడకు నాన్న నువ్వు తొందలోనే మా లాగ మళ్ళీ మాములు మనిషిలా తయారవుతావు ఇదిగో నీకోసం రెండు రోజులకు సరిపోయే మందులు తీసుకొచ్చాను. నాన్నఅమ్మ ఇంకా పని నుంచి రాలేదా, చెల్లెలు కూడ స్కూల్ నుంచి రానట్టుంది.

నాన్న: ఇదిగో నీ మాటల్లోనే మీ అమ్మ, చెల్లి ఇద్దరు వచ్చేసారు.

అమ్మ: తన కూతురిపై( అమ్మాయి పై) కోపం తో....
వచ్చావా తల్లీ నిన్నటి నుంచి ఎక్కడ మాయమైపోయావు, ఎవరెవరితో తిరిగొచ్చావు, ఎంత మంది తో తిరిగొచ్చావు.

నాన్న: అమ్మాయి తల్లి తో(తన పెళ్ళాం తో)
ఎం మాటలే అవి కన్న కూతురితో ఇలాగేనా మాట్లాడేది నువ్వే ఇలా అంటే మరి బయట జనం ఏమనుకోవాలి?

అమ్మ: అమ్మాయి తండ్రి తో( తన భర్త తో)
మీరు ముందు నోరు ముయండి, వున్నదే గా చెబుతున్న ఇలా రోజులు రోజులుగా ఇంట్లో నుంచి మాయమయ్యే కూతురిని ఏమనాలో మరి మిరే చెప్పండి. ఎవడితోనో కడుపు చేయించుకుని ఇంటి పేరు మర్యాద అంత బయటికిడ్చి సిగ్గు లేకుండా అదే కడుపుతో అందరి మద్యలో తిరుగుతుంది.
అసలు నా కడుపున ఎలా పుట్టావే పిరికిముండ, ని వల్ల జనం లో తలెత్తుకుని తిరగలలేక పోతున్నకదే.. అయిన అంత నా ఖర్మ ఏమి చేతకాకుండ మంచాన పడ్డ నా మొగుడు, పెళ్లికి ముందే కడుపు చేసుకున్ననా కూతురు అందరు కలిసి ఈ సంసారాన్ని నాశనం చేసిన వారే..

అమ్మాయి: ఏడుస్తూ...
అమ్మ నువ్వు అనుకున్నట్టు కాదమ్మ నేను నువు నా గురించి తప్పుగా ఊహించు కుంటున్నావు నేను నీ కూతుర్ని అమ్మ అలా ఎలా తప్పుడు పనులు చేస్తాననుకుంటున్నావు. బయట వాళ్ళు నా గురించి ఎవరు ఎలా మాట్లాడిన పట్టించుకోను కానీ ఓ కన్న తల్లివై యుండి నాతో ఇలా మాట్లాడినపుడు నాకు చాలా బాధగా ఉంటుందమ్మ...
కడుపు కడుపు అని అంటున్నావే ఇది నేను ఎవరి మీద మోజు పడో లేక డబ్బు మీద ఆశ పడో చేసుకోలేదమ్మ నాన్న అనారోగ్యం తో ఆసుపత్రిలో చేరి నపుడు డబ్బు అవసరంపడి ఎవరిని అడగాలో, ఎవరితో అడగాలో ఏమి తోచనపుడు తెలిసో తెలియకో చేసిన తప్పు వల్ల నేను ఇలా కడుపుతో అయ్యాను .

అమ్మ: మరి నువ్వు పడుకుని సంపాదించి తెచ్చిన డబ్బుతోనే మీ నాన్న బాగైపోయాడు మా జీవితాలు మారిపోయి..
నిన్ను భరించడం ఇక నా వల్ల కాదు తల్లీ , ఎవరినైనా పెళ్లి చేసుకుంటావో, లేక ఎవరితోనైన లేచి పోతావో నాకు తెలియదు కానీ నా ఇంటిని మాత్రం తొందరగ వదిలేసి వెళ్ళిపో అమ్మ నీకు దండం పెడతాను.

నాన్న(భర్త): దగ్గుతూ..కన్న కూతురితో అవేం మాటలే జర నీ నోరుని అదుపులో చేసుకుంటావా?

అమ్మ(భార్య): హా... ముందు మీరు నోరు మూసుకుని అక్కడే పడి ఉండండి అసలు మీకు అనాలి ఈ సంసారం ఇలా అవ్వడానికి కారణం మీరే. మీ మందుల కోసం ఇక్కడే బోల్డంత అప్పైపోయింది కానీ మీరు మాత్రం బాగు అయ్యేలా లేరు అలా అని చచ్చిపోయేలా లేరు మిమ్మల్ని ఇంకెన్నాళ్ళు ఇలాగే భరించాల్సి వస్తుందో ఏమో నా ఖర్మ ఖర్మ.

చెల్లెలు: అమ్మ నోరు ముస్తావా.. ఏమిటే ఆ పిచ్చి పిచ్చి మాటలు, గంట సేపటి నుంచి గోల పెడుతున్నావు నోరు ముసుకుమి అలా గప్పున ఉండరాద

అమ్మ: ఇక నువ్వు ఒక్క దానివే మిగిగిలావే నాతో వాదించడానికి
రా.. వచ్చి నా గొంతు నలిపేసి చంపేయవే నన్ను ఆ తరువాత నాన్న, అక్క, చెల్లీ ముగ్గురు కలిసి సంతోషంగ వుండండి అని బాగా ఏడ్చేస్తుంది.

(ఇది ప్రతి రోజు వీళ్ళ ఇంట్లో జరిగే కథ వీళ్ళలో ఏ ఒక్కరు కూడ దోషులు కారు, ఏ ఒక్కరు శత్రువులు కారు కాలం వీళ్ళను ఇలా కష్టాల్లో నెట్టేసి వీళ్ళను ఇలా మార్చేసింది. ఇందులో దోషం ఎవరిదైన వుందనుకుంటే  ఆ దోషం సమయానిది, ఇందులో దోషం ఎవరిదైన వుందనుకుంటే ఆ దోషం వాళ్ళను ఇలా కష్టాల పాలు చేసినా ఆ దేవుడిది.)

అందరు బాధ పడుతు, ఎవరికి వాళ్ళు కన్నీళ్లు కార్చుకుంటు ఎక్కడి వాళ్ళు అక్కడే ఏమి తినకుండా ఆకలితో ఆ రాత్రికి అలాగే పడుకుంటారు.


Friday, March 9, 2018

Siri Vennela #Take-3


Take:3

అందరు అన్నం తిన్నాక తిరిగి మళ్ళీ పని చేస్తున్నపుడు ఈ బిల్డింగ్ కు సంబంధించిన కాంట్రాక్టర్(మురళి) అక్కడికి వస్తాడు

కాంట్రాక్టర్(మురళి): ఎం మెస్త్రి పని ఎలా నడుస్తుంది కాస్తా ఆలస్యం చేసాయకుండ మనం అనుకున్న టైం లొ పని పురయ్యేల చూడు

మెస్త్రి: టెన్షన్ పడకండి సారు మీరు ఇచ్చిన టైం లోనే ఈ పని పూర్తి చేసేస్తాను

మురళి: ఎం అనుకోకు మెస్త్రి ఈ బిల్డింగ్ ఓనర్ తొందరగ పని పూర్తి చేయమని రోజు వెంట పడుతున్నాడు అందుకే అంటున్న.

అదే సమయం లో హరి కి ఇంటి దగ్గరి నుంచి వాళ్ళ నాన్న ఫోన్ చేస్తాడు

హరి: హలొ హ నాన్న

నాన్న: బాగున్నవా బిడ్డ

హరి: నేను బాగున్నా నాన్న, నువ్వు ఎలా ఉన్నావు అమ్మ ఆరోగ్యం ఎలా వుంది ఇపుడు?

నాన్న: మేము అందరం బావున్నాం రా. ఇదిగో వింటున్నావా ఈ  ఆదివారం ఇంటికి వచ్చేయ్ సరేనా?

హరి: ఎందుకు ఏమైంది అక్కడ  అంత మంచిగనే వుంది కదా...

నాన్న: నువ్వు అనుకున్నట్టు అలా ఏమీ లేదుర, నీకు ఓ మంచి పెళ్ళీ సంబంధం వచ్చింది, ఈ సోమవారం నీ పెళ్ళి చూపులకు వెళ్ళాలి అందుకే రేపు ఇంటికి వచ్చేయ్ అంటున్న

హరి: నన్ను ఎక్కువ రోజులు ఒంటరిగా వదిలేలా లేరే మీరు... సరే మీ మాట ఎందుకు కాదనాలి మీరు ఎలా అంటే అలాగే నాన్న

నాన్న: నీ వేషాలు ఈ నాన్న ముందు పని చేయవురా పెళ్ళీ కుదిరింది అనగానే లోపల సంబర పడిపోతున్నావని నాకు తెలుసు గానీ ఇదిగో నా ఫోన్ లో పైసలు లేనట్టున్నాయి ఇక పెట్టేస్తున్నాను ఇంటికి తొందరగ వచ్చేయ్ మరి

హరి: సరే మంచిది నాన్న వుంటాను మరి నీ ఆరోగ్యం జాగ్రత్త ( హరి   వాళ్ళ నాన్న తో మాట్లాడి ఫోన్ పెట్టేసి వాళ్ళ కాంట్రాక్టర్ తో ఇక సెలవు కావాలని అడుగుతాడు.)


హరి: మురళి అన్ననేను ఈ సోమ వారము, మంగళ వారము  రెండు రోజులు పనికి రావడం కుదరదు ఇంటికి వెళ్ళాలి

మురళి: ఎందుకు హరి ? ఎం పనుందని ఇంటికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నావు

హరి: నాకు పెళ్లి సంబంధం కుదిరిందన్న, అమ్మ నాన్న వాళ్ళు పిల్లను సుడనికి పిలిచిన్రు ఒక సారి పిల్లను చూసొచ్చాక ఒక మంచి రోజు చూసి నిశ్చితార్థం పెట్టుకొని ఆ తరవాత ఇంకేం వుంది ఇక పెళ్ళినే

మురళి: ఓ.... సంతోషం బైయటకు వరదల పొంగి పొర్లుతుందే పెళ్లి మాట రాగానే  సరే వేళ్ళి రా మరి

హరి: మురళలన్న రూప్ కూడ నాతోనే వస్తాడు ఇక మా ఇద్దరికీ ఓ రెండు మూడు రోజులు పనికి రావడం కుదరక జర ఏమనుకోకే

మురళి: సరే సరే నీకు నచ్చి నట్టు కానీ.. ఇది నీ పెళ్లి కి సంబంధించిన విషయమని ఎం అంటలేను లేకుంటే నిన్ను అసలు వదిలే వాడినే కాదు
ఓ మెస్త్రి ...ఇక టైం అయిపోయింది పని ఆపేసి ఇంటికి వెళ్ళండి మిగతా పని సోమవారం వచ్చి చేద్దురు గానీ, రేపు ఆదివారం కదా మీ పేమెంట్ కూడ చెయ్యాలేమో ఇపుడు కాస్త తొందరగా వస్తే మీ డబ్బులు ఇస్తాను నాకు కూడ బయట వేరే పని వుంది

మెస్త్రి: సరే ఇదిగో వస్తున్నాం సారు..
( మెస్త్రి, మెస్త్రి పెళ్ళాం ఇద్దరు కాళ్ళు చేతులు కడుక్కుని కాంట్రాక్టర్ దగ్గరికి వాళ్ళ పేమెంట్ తీసుకోవడానికి వస్తారు, అలాగే హరి అండ్ రూప్ కూడ రెడీ అయి వచ్చేస్తారు.)

మురళి: మెస్త్రి ఇదిగో  ఈ ఆరు రోజులకు కలుపుకొని 7200 రూపాయలు మీ ఇద్దరు మొగుడు పెళ్ళాలవి , హరి ఇదిగో ని 3000 రూపాయలు.

హరి: అన్న నాకు ఇంకో 2000 extra గ మని కావాలి వచ్చే వారం తిరిగి ఇచ్చేస్తాను.

మురళి: ఎప్పుడు extra డబ్బులు తీసుకుంటావు మరి ఎం చేసుకుంటావుర అంత డబ్బు ఇదిగో మీ ఫ్రెండ్ ను చూడు ప్రతి ఒక్కళ్ళు నా దగ్గర ఎంతో కొంత  అప్పు వుంటే,  రూప్ సింగ్ కు మాత్రం లక్ష కు పైగ బాకీ పడి వున్నాను నేను
ఇదిగో రూప్ సింగ్  అందరికి పేమెంట్ చేసేటపుడు నీ డబ్బు నువ్వు తీసుకోమంటే తీసుకోకుండ నీకు బాకీ పడేలా చేసావు నన్ను, కానీ టైం కానీ టైం లో నా దగ్గర అంత డబ్బు అడిగితే మాత్రం అంత మొత్తం ఒకే సారి ఇచుకోలేను చూడబ్బ.

రూప్: సరే అన్న నాకు అవసరం వచ్చినపుడు ఓ 15 రోజుల ముందే నీకు చెబుతానులే నువ్వు ఎక్కువ టెన్షన్ పడకు.

మురళి: ఇపుడు ఎంత ఇవ్వమంటావ్ నీకు?

రూప్: ఓ 1000 రూపాయలు ఇవ్వు చాలు..

మురళి: ఏందో అబ్బ ఒకే సారి అన్ని డబ్బులు అడిగి నన్ను ముంచేసేలా వున్నావే, ఇదిగో హరి నువ్వు అడిగిన 5000 రూపాయలు. డబ్బులు తీసుకొని అక్కడే ఉండిపోకు జర తొందరగా వచ్చేయ్ సరేనా

హరి: డబ్బులు లెక్క పెడుతూ... సరేలే అన్న తొందరగానే వచ్చేస్తాము 

మెస్త్రి అండ్ మెస్త్రి పెళ్ళాం తో హరి...
అక్క sorry అక్క  ఈ ఆదివారం మీ ఇంటికి పిలిచావు కానీ రావడం కుదరదు  ఆ తరువాత  వచ్చేఆదివారం ఖచ్చితంగ వస్తాము ఏమనుకోకే...

మెస్త్రి పెళ్ళాం: సరేలే తమ్ముడు వచ్చే ఆదివారం అయినా తప్పకుండ రావాలి మరి

రూప్: తప్పకుండ వస్తాం అక్క, మెస్త్రి ఇక మేము ఇంటికి వెళ్తాము మరి మీరు కూడ జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి

మెస్త్రి: మంచిది,  మీరు కూడ తొందరగా తిరిగి వచ్చేయండి మీరు లేకుంటే మాకు కూడ రోజు తొందరగ గడవదు

హరి: సరే తొందరగ వచ్చేస్తాం మెస్త్రి ఇక మీరు వెళ్ళండి చీకటి పడేలా వుంది
( మెస్త్రి వాళ్ళను ఇంటికి పంపించేసి,రూప్ అండ్ హరి ఇద్దరు రూమ్ కు వెళ్లిపోతారు, కాంట్రాక్టర్ కూడ అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోతాడు. హరి, రూప్ ఇద్దరు రూమ్ కు వెళ్లి అన్నం వండుకుని అలా కాసేపు టీవీ చూస్తు ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటూ నిద్రపోతారు.)

Next Day Morning 9AM:

హరి సొంతూరు వికారాబాద్ so ఇద్దరు హైదరాబాద్ నుంచి వికారాబాద్ కు వెళ్ళడానికి రెడీ అయ్యి బేగంపెట్ రైల్వే స్టేషన్ కు వెళతారు. అక్కడే టికెట్ కౌంటర్ చోట ఒక అందమైన అమ్మాయి తను కూడ టికెట్ తీసుకుంటు కనిపిస్తుంది.

హరి: ఒరేయ్ ఇటు చూడు మామా అమ్మాయి ఎంత అందంగ వుందో , చేసుకుంది ఎవడో కానీ పెళ్లి చేసుకున్నతర్వాత రోజు అదే పని మీద ఉన్నట్టున్నాడు అందుకే అమ్మాయి కూడ తొందరగ ప్రెగ్నెంట్ అయినట్టుంది.

రూప్: నోరు మూయర సన్నాసి కామం కళ్ళతో ఎవర్ని వదిలే టట్టు లేవే నువ్వు, అయిన కడుపుతో వున్న అమ్మాయి గురించి ఇలా మాట్లాడ డానికి సిగ్గుగా లేదుర నీకు? ఎదవన్నర వెధవ. నీకు కూడ ఆ సుఖ ఘడియలు తొండర్లనే రానున్నాయి అందుకే కద మనం వెళుతుంది.

హరి: మామా ఆ అమ్మాయి కాళ్ళను చూడు ఒకసారి ఆ అమ్మాయికి మెట్టెలు లేవురా మెడలో కూడ తాళి లేదు అంటే... ఒరేయ్  ఆ అమ్మాయి పెళ్ళి చెకోకుండానే కడుపుతో వుందిరా.. కావాలంటే నువ్ కూడ చూడు

రూప్: ఎవరెలా వుంటే నికెందుకురా టికెట్ తీసుకున్నావు కదా పద ఇక, లేకుంటే దెబ్బలు తింటావ్ ఇపుడు నా చేతిలో
(రూప్ హరి చెయ్యి పట్టుకుని టికెట్ కౌంటర్ నుంచి పక్కకు లాక్కెళతాడు , ఆ అమ్మాయి హరి చెప్పింది అంత విన్నప్పటికి అస్సలు పట్టించుకోనట్టుగా  టికెట్ తీసుకుని అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతుంది.)

హరి: మన ఇండియా పాపులేషన్ మరి కొన్ని సంత్సరాల్లో చైనా ను మించి పోతుంది అంటే నేను నమ్మలేదు కానీ ఇది చూశాక నమ్మక తప్పడం లేదురా..

రూప్: ట్రైన్ వచ్చినట్టుంది ముందు ఇక్కడి నుంచి పదర...( ఇద్దరు వెళ్లి ట్రైన్ లో కూర్చుంటారు ట్రైన్ కూడ స్టేషన్ నుంచి మూవ్ అయిపోతుంది హరి మాత్రం ఆ అమ్మాయిని చూసి అలాగే షాక్ లో ఉండిపోతాడు హరి అలా అవ్వడానికి కారణం ఆ అమ్మాయి అందం, అంత అందమైన అమ్మాయి ఇలా ఎలా ప్రెగ్నెంట్ అయింది అనేదే వాడి మనసులో మెదలుతున్న ప్రశ్న.)

Thursday, March 8, 2018


Take:2

రూప్ అండ్ హరి ఇద్దరు ఒక బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ లో ఒక మెస్త్రి చేతి కింద పని చేస్తుంటారు
హరి అండ్ మెస్త్రి  ఇద్దరు బిల్డింగ్ side walls కడుతుంటారు మెస్త్రి పెళ్ళాం వాళ్లకు ఇటుకలు అందిస్తుంటుంది అండ్ రూప్ సిమెంట్ బస్తాలు కింది నుంచి పైకి తీసుకొచ్చి సిమెంట్ కలిపి వాళ్లకు అందిస్తుంటాడు.

మెస్త్రి తో హరి...
హరి: అవును మెస్త్రి నువ్వు, అక్క ఇలా ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఈ పని చేస్తున్నారు?

మెస్త్రి: మేమా? దాదాపు 10 సంవత్సరాల నుంచి ఇదే పని చేస్తున్నాం హరి

హరి: పది సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నారా? అయితే డబ్బులు బాగానే సంపాదించి వుంటారే...?
ఏం చెసుకుంటారు అంత డబ్బు?

మెస్త్రి: ఎన్ని రోజులని ఈ కూలి పని చేస్తాం చెప్పు హరి ఇపుడేదో కాస్తా వుడుకు రక్తం ఉంది చేస్తున్నాం రేపటి రోజు మాకు వయసు మళ్లాక ఎవరు చూసుకుంటారు మమ్మల్ని అందుకే ఇపుడు కష్ట పడి పైసా పైసా కూడ బెట్టుకుంటున్నాం.

హరి: ఎందుకు మీకు పిల్లలు మీకు చూసుకోరా? అంతగా కష్ట పడాల్సిన అవసరం ఎం వుంది?

మెస్త్రి పెళ్ళాం: మాకు పిల్లలు ఎవరు లేరు హరి, మాకు పిల్లలు పట్టరని తెలిసాక మేము తిరగని గుళ్ళు గోపురాలు లేవు, చుయించుకొని హాస్పిటలు లేదు  చివరికి ఎంతో కష్టపడి రక రకాల మందులు వాడాకా లేక లేక ఎంతో చూడ ముచ్చటైన బాబు పుడితే దేవుడు మాపై కారుణించడనుకుని ఎంతో సంబర పడ్డాం కానీ ఆ పసివాడి 5 ఏళ్లకే నూరేళ్లు నింపుకుని ఆ దేవుడు మా బాబును మాతో దూరం చేసేసాసు( ఇలా చెప్పి మెస్త్రి పెళ్ళాం భళ్ళు భళ్ళు న ఏడ్చి కన్నీళ్లు కార్చేసుకుంటుంది మెస్త్రి కూడా బాధ పడుతు...)

మెస్త్రి: పోని లేవే మన అదృష్టం లో పిల్లలు రాసి పెట్టలేదేమో ఆ భగవంతుడు, ఏ జన్మ లో ఏ పాపం చేశామో 5 ఏళ్ల పసి కందుని మన నుంచి దూరం చేసి ఇలా మనల్ని ఎవరు లేని ఒంటరివాళ్లను చేసేసాడు. (ఇలా మెస్త్రి అంత గుర్తు చేసుకుని అతను కూడ ఏడ్చేస్తాడు)

రూప్: అక్క బాధ పడకు అక్క మీ లాంటి మంచి మనసులను చూసి ఓర్వలేక ఆ భగవంతుడు మీకు ఇలా అన్యాయం చేసేసి వుంటాడు కానీ నువ్వు ఇలా ప్రతి సారి తలచుకుని బాధ పడితే మెస్త్రి ఏమైపోతాడో ఆలోచించు మీకు మీరే ధైర్యం చెప్పుకుని బ్రతుకు సాగదీయాలి .ఇలా ఏడ్చినంత మాత్రాన పోయిన మీ కొడుకు తిరిగి రాలేడు కదా?
బాధ పడకు మెస్త్రి ఇప్పటికే చాలా లేట్ అయింది అన్నం తిందాం పదండి అక్క ఏడవకు మమ్మల్ని నీ సొంత కొడుకులనుకొని నీ చేతులతో అన్నం ముద్ద కలిపి పెట్టు ఎంతో హాయి గా తింటాం ఇప్పటికే చాలా ఆకలిగా వుంది.

మెస్త్రి పెళ్ళాం: అయ్యో... క్షమించు తమ్ముడు నేను కుడ పిచ్చి దాన్ని ఈ మాటల్లో పడి మరచిపోయాను పదండి తిందాము.(అక్క అన్నం వడ్డిస్తూ...) హరి ఈ ఆదివారం మీరు ఇద్దరు మా ఇంటికి తప్పకుండా రావాలి మీకు మంచిగ వేడి వేడి బిరియాని వండి పెడతాను సరేనా..?
హరి: వచ్చి మీకెందుకు కష్టపెట్టడం అక్క ఆ మాట అన్నావు చూడు అంత చాలు మాకు...

మెస్త్రి పెళ్ళాం మెస్త్రి తో..
ఏమోయ్ మెస్త్రి నువు కుడ ఒక మాట చెప్పొచ్చు కద వాళ్ళతో

మెస్త్రి: రూప్ సింగ్  ఈ ఆదివారం మీరూ మా ఇంటికి వస్తున్నారు అంతే ఇంతకు మించి ఏ ఒక్క మాట వినేది లేదు మీతో... విన్నారా?

మెస్త్రి పెళ్ళాం: ఇంతకు ముందే మిమ్మల్ని నా కొడుకుకుగా చెప్పుకొని ఇప్పుడేమో నన్ను పరాయి దాన్ని చేసేస్తున్నారు ఇదేం బాగోలేదు మరి రూప్ సింగ్ నువ్వైనా చెప్పు వాడితో మీరు ఒక వేళ రాకపోతే గనక నాతో ఎప్పటికి మాట్లాడరాదు చూడండి.

రూప్: సరే వస్తాం అక్క...

Tuesday, March 6, 2018


Now Available:
Take:1


రూప్ అండ్ హరి ఇద్దరు best friends  రూమ్ మేట్స్ కుడ ఒక రోజు హరి ఉదయాన్నే లేచి పూజ చేస్తుంటాడు 

హరి:
ఓం జై జగదీశ హరే...
స్వామి జై జగదీశ హరే
భక్త జనో కె సంకట్
దాస్ జనో కె సంకట్
క్షణమే దూర్ కారే
ఓం జై జగదీశ హరే....

హరి: 
రూప్ వచ్చి దేవుడ్ని దండం పెట్టుకొని  ప్రసాదం తీసుకో రారా..


రూప్:
Sorry నాకేం వద్దు నువ్వే దండం పెట్టుకుని నువ్వే తినేసేయ్


హరి::
దువుడి గురించి అలా చెప్పకూడదుర కళ్ళు పోతాయి


రూప్:
ఒకరికి రుణ పడి ఉండడం ఈ రూప్ కు అలవాటు లేదు
ఈ ప్రసాదం తిని నీ దేవుడి కి రుణ పడ దాలచుకోలేదు
నీకు అర్థం కాదు అదంత కానీ...
ఇప్పటికే చాలా లేట్ అయ్యాం నీ దేవుడి భజన పూర్తయిపోయుంటే వెళ్దాం పద


హరి:
నువ్ ఎవరికి అర్థం కావుర...
అయినా ఎదో ఒక రోజు ని తప్పు తెలుసుకుని ఖచ్చితంగా తల దించుకునే రోజు వస్తుందిర చూడు


రూప్:
సరే అది అపుడు చూద్దాం కానీ వెళదాం పద.


(అవును మన హీరో గురించి ఇంకా పరిచయం చేయలేదు కదా మన కథ లోని హీరో(Roop as a lead role) కోటీశ్వరుడు కాదు పెద్దగ background కూడ ఏమి లేదు అతను కూడ మనలాగే ఒక సర్వ సాధారణ మనిషి ఇంక క్లుప్తం గ చెప్పాలంటే అతను ఒక కూలీ.. ఇంట్లో చోటు లేక ఇంటి నుంచి బహిష్కరించ బడ్డ, సమాజం లో చోటు లేక సమాజం నుంచి తిరస్కరించ బడ్డ ఒక సాదా సీదా నిరుద్యోగి.అంత ఇపుడే చెప్పేస్తే ఇంకేముంది కథ ముందుకు సాగే కొద్దీ ఎన్నో ట్విస్టులు,ఎన్నో ఊహించని మలువుపులు ఎదురవుతాయి వేచి చుడండి మీకు ఈ కథ తప్పక నచ్చుతుంది.)

My Recent Posts

Siri Vennela #Take-7